Tropiciel łódzkich historii
Przygotowanie płatnych tras dla Łódzkiej Organizacji Turystycznej, dostępnych w Łódzkiej Informacji Turystycznej.